WAZAN, MAUZUN DAN TASHRIF

  • Aziz Muzayin Aziz Muzayin STIT Pemalang
Keywords: Wazan,, Mauzun,, Tashrif

Abstract

Bahasa Arab dapat dipahami dengan cara paham penggunaan dan perubahannya. Diantara memahaminya adalah dengan cara memahami wazan, mauzun, dan tasrif. Ketiganya jika sudah dipahami secara keseluruhan maka dengan mudah akan memahami maksud dan penggunaan dari bahasa. Terdapat pembagian yang menasar dalam memahami wazan, auzun dan juga tasrif dalam hal keseluruhan.

Published
2023-05-08